Zaufali nam
PKP CARGO
PKP CARGO

Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej. Powstała w 2001 roku. Oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Węgier i Litwy. W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo, chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów w Advanced World Transport, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach. Clear Communication Group wspiera zespół biura prasowego PKP CARGO w codziennych relacjach z mediami. 

KIR S.A.
KIR S.A.

KIR jako kluczowy element infrastruktury polskiego sektora bankowego odpowiada za prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami oraz niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze. Usługi rozliczeniowe realizuje za pośrednictwem systemów Elixir - dla przelewów w złotych, Euro Elixir - dla przelewów w euro i Express Elixir - dla płatności natychmiastowych. W 2013 roku system Express Elixir został uznany za „Najciekawszą Innowację dla Banku 2012” w Konkursie Liderów Świata Bankowości. Oprócz udostępniania systemów rozliczeniowych dla banków, KIR oferuje również usługi wspierające instytucje finansowe w sprawnej wymianie informacji - takie zadania realizuje aplikacja Ognivo. Jako certyfikowane biuro usługowe SWIFT, KIR zapewnia dostęp do sieci SWIFTNet, umożliwiając realizację międzynarodowych operacji finansowych. KIR jest także operatorem Paybynet - systemu bezpośrednich płatności internetowych, udostępnianego przedstawicielom branży e-commerce i sektora publicznego. Oprócz usług rozliczeniowych w ofercie KIR są usługi podpisu elektronicznego Szafir, a także rozwiązania usprawniające zarządzanie dokumentacją (Invoobill, Invooclip, usługi eArchiwum). 

Deloitte
Deloitte

Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego za pośrednictwem ponad 1000 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferuje najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Clear Communication Group wspiera Deloitte w relacjach z mediami. 

DEUTSCHE BANK PBC S.A.
DEUTSCHE BANK PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Deutsche Bank PBC – jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku – wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Bank jest także jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniających pełną lub częściową ochronę kapitału. Clear Communication Group wspiera bank w zakresie współpracy z mediami online. 

BGŻOptima
BGŻOptima

BGŻOptima to pierwszy w Polsce bank internetowy specjalizujący się wyłącznie w oszczędzaniu. Gwarantuje klientom elastyczne i wygodne rozwiązania i zawsze atrakcyjne oprocentowanie w ramach prostej i zrozumiałej oferty. BGŻOptima jest częścią Banku BGŻ, polskiej instytucji finansowej z wieloletnią tradycją. Bank wykorzystuje rozwiązania sprawdzone w wielu krajach przez RaboDirect na świecie. Clear Communication Group wygrała przetarg i zrealizowała na rzecz BGŻOptima kompleksowe działania z obszaru PR związane z wejściem marki na rynek. Pod względem biznesowym kampania była jedną z najbardziej skutecznych na rynku finansowym w ostatnich latach. 

mBank
mBank

mBank to trzeci największy bank w Polsce. Kieruje swoją ofertę do największych krajowych i międzynarodowych firm działających w Polsce, dużych firm, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw sektora MSP, jednostek sektora publicznego i instytucji finansowych. W listopadzie 2010 bank został uhonorowany tytułem najlepszego korporacyjnego banku internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej przez prestiżowy międzynarodowy magazyn Global Finance. Do Grupy mBanku należą m.in. takie spółki jak: mLeasing, mFaktoring, Dom Maklerski mBanku i mBank Hipoteczny. 

Espirito Santo Investment Bank
Espirito Santo Investment Bank

Espirito Santo Investment Bank to międzynarodowy bank inwestycyjny, obecny w najważniejszych centrach finansowych na 3 kontynentach. Jest częścią Banco Espirito Santo Group, wiodącej instytucji finansowej na Półwyspie Iberyjskim. W Polsce Espirito Santo Investment Bank oferuje pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej klientom z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie kompleksowych działań PR korporacyjnego Banku w Polsce. 

KANCELARIA PRAWNA GAJEK I WSPÓLNICY
KANCELARIA PRAWNA GAJEK I WSPÓLNICY
Kancelaria Prawna Gajek i Wspólnicy specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa gospodarczego, zwłaszcza w zakresie prawa własności przemysłowej/nowych technologii (IPT), zamówieniach publicznych, prawie ubezpieczeń i prawie pracy. Posiada także długoletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w czynnościach procesowych w sporach sądowych i arbitrażowych. Clear Communication Group wspiera Kancelarię Gajek i Wspólnicy w kontaktach z mediami.

 

OBERTHUR TECHNOLOGIES
OBERTHUR TECHNOLOGIES

Oberthur Technologies to wiodący światowy dostawca rozwiązań kartowych na rynki bankowości, telefonii komórkowej i identyfikacji, działający w 140 krajach. Firma od ponad 10 lat jest obecna w Polsce, gdzie dostarcza rozwiązania płatnicze i świadczy usługi personalizacji dla 1/3 rynku bankowego. Wśród innych produktów, jakie Oberthur Technologies oferuje na polskim rynku są także rozwiązania służące identyfikacji oraz karty SIM. Długoletnie doświadczenie oraz zespół specjalistów zapewniają niezawodne wsparcie we wdrażaniu różnorodnych, nowoczesnych usług i produktów dla sektora publicznego, bankowego i telekomunikacyjnego. Clear Communication Group wspiera Oberthur Technologies w relacji z mediami.

SOPRA BANKING SOFTWARE
SOPRA BANKING SOFTWARE

Sopra Banking Software jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania i usług informatycznych dla banków i instytucji finansowych. Jej rozwiązania wspierają ponad 500 klientów w 70 krajach w osiąganiu wyższej efektywności, sprawności i szybkości reagowania na wyzwania biznesowe. Części składowe spółki: dział oprogramowania finansowego Sopra Group, Callatay & Wouters, Delta Informatique oraz Tieto Financial Services UK od wielu lat cieszą się zaufaniem rynku, jako solidne podmioty oferujące szeroki asortyment sprawdzonych produktów. Na całym świecie Sopra Banking Software zatrudnia 1700 wykwalifikowanych specjalistów. Spółka jest podmiotem zależnym Sopra Group, lidera w dziedzinach konsultingu, usług informatycznych i rozwoju oprogramowania w Europie, zatrudniającego ponad 16 000 pracowników, którego obroty za 2012 rok wyniosły ponad 1,2 miliarda euro. Dodatkowe informacje na temat spółki można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.soprabanking.com

Biuro Informacji Kredytowej
Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało powołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. Biuro zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie w formie raportów kredytowych kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów banków komercyjnych, spółdzielczych oraz SKOK-ów. Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z 98 proc. sektora bankowego w Polsce. Clear Communication Group wspiera Biuro w budowaniu relacji z mediami i edukacji na temat jego działalności i misji. 

Urząd miasta stołecznego Warszawy
Urząd miasta stołecznego Warszawy

Centrum Komunikacji Społecznej jest jednostką organizacyjną urzędu Miasta St. Warszawy dedykowaną do realizacji projektów skierowanych do mieszkańców, współpracy z organizacjami pożytku publicznego i pozarządowymi, oraz działalności w zakresie dialogu społecznego na wszystkich poziomach. Centrum monitoruje konflikty społeczne i odpowiada za prowadzenie mediacji. Do jego zadań należy również szerzenie idei integracji europejskiej, współpracy lokalnej i regionalnej oraz wspomaganie wspólnot samorządowych, społeczności lokalnych i instytucji w prowadzeniu projektów rozwojowych. CKS odpowiada za realizację polityki informacyjnej Prezydenta Warszawy. Clear Communication Group wspierała CKS w komunikacji projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie", promując m.in. jedną z największych w Wasrzawie gier miejskich "Misja Partycypatora". 

Goldenberry
Goldenberry

Goldenberry to firma konsultingowa doradzająca organizacjom w najważniejszych dla ich rozwoju projektach. Eksperci Goldenberry projektują i wdrażają strategie zarządzania relacjami z klientem (CRM), pomagają w rozwoju nowych funkcjonalności, produktów i linii biznesowych oraz ekspansji na rynki zagraniczne. Klienci Goldenberry to międzynarodowe banki, wiodące instytucje rynku kapitałowego, największe firmy medyczne oraz inne przedsiębiorstwa nastawione na wzrost i zdobywanie przewagi w oparciu o nowoczesne rozwiązania. W swoim działaniu Goldenberry łączy błyskotliwość tworzonych koncepcji, determinację w ich realizacji oraz bliskie, oparte na osobistym zaufaniu, relacje z klientem. Clear Communication Group wpiera firmę w zakresie relacji z mediami. 

Kredyt Bank SA
Kredyt Bank SA

Kredyt Bank SA jest giełdowym bankiem uniwersalnym, notowanym w pierwszej dziesiątce banków w Polsce. Obsługuje różne grupy klientów, ze szczególnym uwzględnieniem klientów detalicznych, private banking oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Od lat cieszymy się zaufaniem tysięcy klientów. Mieliśmy przyjemność realizować projekty doradcze na rzecz biura prasowego banku. W lutym 2012 roku Grupa KBC, akcjonariusz Kredyt Banku i Banco Santander, akcjonariusz Banku Zachodniego WBK podpisały porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad połączeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w jedną instytucję. W wyniku tej znaczącej dla polskiego sektora bankowego fuzji powstanie trzecia co do wielkości – pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów – instytucja finansowa w Polsce.

ACCA
ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zawodową skupiającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Jej celem jest oferowanie najwyższej jakości kwalifikacji z dziedziny finansów, a także szerzenie wiedzy i tworzenie dobrych praktyk oraz dzielenie się z nimi ze środowiskiem finansistów. ACCA skupia  147 tys. członków oraz 424 studentów w 170 krajach. Ma 80 biur na całym świecie. Clear Communication Group wspiera ACCA w projektach mających na celu poszerzanie świadomości marki organizacji i budowaniu jej porządanego wizerunku w mediach oraz wśród aktualnych i potencjalnych członków. 

 

 

Instytut Adama Mickiewicza
Instytut Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której zadaniem jest promocja polskiej kultury na świecie i aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. IAM promuje polską kulturę na świecie i współpracuje w tym zakresie z innymi krajami. Prezentuje dziedzictwo i współczesne dokonania kultury polskiej. Clear Communication Group przeprowadziło na rzecz IAM projekt doradczy w obszarze PR projektów realizowanych przez Instytut. 

KREDYT INKASO S.A.
KREDYT INKASO S.A.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. działa w branży zarządzania wierzytelnościami, w sektorze obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych. Specjalizuje się w zakupie dużych pakietów wierzytelności uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania oraz w dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek. Kredyt Inkaso S.A. jest obecne na rynku od 2001 roku. Należy do pionierów rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce. Clear Communication Group opracowała strategię komunikacji i zrealizowała działania zwiazane z obchodami 10. lecia istnienia firmy i rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce.  

abeoNET
abeoNET

abeoNET jest pierwszą w Polsce firmą świadczącą profesjonalnie kompleksowy usługi ORM (online reputation management). abeoNET jest właścicielem autorskich rozwiązań technologicznych, takich jak scentralizowana, zintegrowana aplikacja webowa „Prevent”, która łączy funkcje systemu zarządzania treścią z funkcjami bazodanowymi. Clear Communication Group wspierała spółkę pod względem komunikacji z mediami w związku z jej debiutem na rynku New Connect. 

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. W ramach Szkolnych Kas Oszczędności od ponad 75 lat prowadzi kompleksowy program edukacji finansowej młodego pokolenia. Jego zaletą jest nie tylko teoretyczna, ale również praktyczna nauka oszczędzania najmłodszych, którzy do 13 roku życia nie mogą posiadać własnego konta bankowego. Z tego względu SKO to jeden z ważniejszych sposobów na podniesienie poziomu edukacji finansowej polskiego społeczeństwa. Clear Communication Group odpowiadała za przygotowanie merytoryczne "Podręcznika finansowego sześciolatka" opublikowanego w ramach akcji SKO. 

Comperia.pl
Comperia.pl

Comperia.pl to pierwsza w Polsce porównywarka finansowa. Przedmiotem działalności spółki jest porównywanie i pośrednictwo w sprzedaży produktów oferowanych przez banki, firmy doradztwa finansowego, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, SKOK-i i inne instytucje finansowe. Comperia istnieje od marca 2008 roku. Obecnie za jej pośrednictwem do banków trafia co miesiąc kilka tysięcy klientów. Od marca 2011 roku Clear Communication Group wpiera zespół analityków Comperia.pl w budowaniu relacji z mediami. Wspieraliśmy spółkę w procesie komunikacji jej debiutu na rynku New Connect i stale realizujemy na jej rzecz działania z obszaru komunikacji korporacyjnej.  

Bankier.pl
Bankier.pl

Bankier.pl obecny na rynku od 2000 r., jest liderem na polskim rynku internetowych firm mediowych koncentrujących się na sektorze finansów. Serwis czerpie przychody ze sprzedaży powierzchni  reklamowej oraz z pośrednictwa i doradztwa finansowego. Od stycznia 2011 roku serwis Bankier.pl należy do Grupy Allegro. Clear Communication Group odpowiadała za obsługę medialną gali Złoty Bankier 2010. 

ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM SA
ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM SA

BYTOM S.A. należy do najstarszych polskich przedsiębiorstw branży odzieżowej - firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu1945 roku. Od 1995 roku firma jest notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja odzieży oraz działalność handlowa i usługowa w kraju i za granicą. Firma BYTOM, w oparciu o 65-letnie doświadczenie połączone z nowoczesną technologią, specjalizuje się głównie w produkcji wysokiej jakości odzieży męskiej o klasycznej linii (garniturów, marynarek i spodni męskich). Wspieraliśmy Zarząd Spółki w komunikacji jej planów strategicznych oraz organizacji uroczystości na terenie GPW związanych z 65-leciem istnienia spółki. 

INVIGO
INVIGO

Invigo S.A. to  jedyna firma w Polsce oferująca kredyty hipoteczne w modelu direct. Firma jest prekursorem i liderem w sprzedaży kredytów hipotecznych przez Internet. W zlokalizowanym w Łodzi Centrum Obsługi Telefonicznej pracuje obecnie 12 konsultantów.  Invigo rozwija także współpracę z deweloperami i agencjami nieruchomości, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W 2010 roku przy pomocy Invigo klienci zaciągnęli kredyty hipoteczne na kwotę około 50 mln złotych, plan na rok 2011 zakłada przekroczenie kwoty 100 mln złotych. Firma  rozpoczęła działalność w 2009 roku. Clear Communication Group zrealizowała całość działań komunikacyjnych związanych z wejściem firmy na rynek. 

Ambasada Kuwejtu
Ambasada Kuwejtu

Ambasada Kuwejtu w Warszawie. W Kuwejcie mieszka nieco ponad dwa miliony obywateli. Od 2006 roku Emirem Państwa Kuwejt jest Jego Wysokość Szejk Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, który przez większość swojego życia sprawuje ważne funkcje publiczne w swojej ojczyźnie. Był między innymi Premierem, Ministrem Spraw Zagranicznych czy Ministrem Informacji. Dla Ambasady Kuwejtu przygotowaliśmy konferencję prasową z okazji 50. rocznicy uzyskania niepodległości przez państwo Kuwejt, 20. rocznicy wyzwolenia spod irackiej okupacji oraz 5. rocznicy dojścia do władzy obecnego Emira. 

Alertfinansowy.pl
Alertfinansowy.pl

Alertfinansowy.pl to platforma wymiany opinii o instytucjach finansowych oraz zbudowana wokół niej społeczność internautów. To pierwszy serwis, w którym można ocenić doradcę finansowego, polecić oddział banku oraz co najważniejsze w szybki sposób skontaktować się z nim. Clear Communication Group wspierało Alertfinansowy.pl w procesie repozycjonowania platformy. 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadzoruje pracę polskich uczelni wyższych, w tym działalność edukacyjną i naukową. Aktualnie pracami Ministerstwa kieruje Prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Clear Communication Group przeprowadziło na rzecz Ministerstwa serię szkoleń z obszaru komunikacji wewnętrznej i zarządzania komunikacją w kryzysie. 

NUVALU
NUVALU

Nuvalu to firma doradcza działająca na rynku obrotu nieruchomościami komercyjnymi. Firma jest niezależna, niewiązana z żadnym z deweloperów. Oferuje usługi od znalezienia powierzchni, wynegocjowania warunków po opinie prawną, space plany i fit outy oraz przeprowadzki. W 2010r. Nuvalu wynajęła prawie 15 000 m2 powierzchni biurowej oraz handlowej, doradzając zarówno najemcom jak i właścicielom nieruchomości. Od 2011 roku wpieramy Nuvalu w budowaniu relacji z mediami. 

Agencja Reklamowa Demo Effective Launching
Agencja Reklamowa Demo Effective Launching

Agencja Reklamowa Demo Effective Launching istnieje na rynku od 1990 roku. Specjalizuje się we wprowadzaniu nowych marek, repozycjonowaniu marek istniejących, planowaniu startegicznym I realizacji kampanii reklamowych. Agencja ma na koncie liczne projekty z zakresu marketingu miejsc. Jest m.in. autorem strategii dla miast Radom, Gdańsk I Łódz. Firma zrealizowała ponad 500 kampanii dla 100 różnych marek. Clear Commnunication Group wspierało firmę w relacji z mediami lokalnymi w procesie ogłoszenia nowej strategii komunikacji marki Łódź. 

Polish Open University
Polish Open University

Polish Open University - Wyższa Szkoła Zarządzania to jedna z pierwszych uczelni biznesowych w Polsce. Jednocześnie jest pierwszą polską uczelnią, która została członkiem elitarnego Assiciation of MBAs. Niezmiennie od 2004 roku zajmuje pierwsze miejsce w rankingu tygodnika "Wprost". Uczelnia oferuje studia I i II stopnia, podyplomowe oraz studia Executive MBA. Polish Open University we współpracy z brytyjskim Oxford Brookers University już od września 2011 uruchamia roczne studia, których absolwenci uzyskają brytyjski dyplom Master of Science. Clear Communication Group wpierało uczelnię w promocji tego kursu i innych inicjatywach nakierowanych na generowanie zainteresowania szkołą wśród przyszłych studentów. 

IN POINT SA
IN POINT SA

IN POINT SA jest operatorem serwisu zakupów grupowych fezi.pl oraz pierwszego w Polsce serwisu aukcji typu all-pay, podbij.pl. Strategicznym inwestorem spółki jest LST Capital SA. Firma jest od 18 kwietnia 2011 notowana na rynku New Connect.

 

Copyright © 2010 Clear Communication Group.